Cafes and restaurants

Restaurant “Svityaz”

 

Novogrudok, 3, Sovietskaya str, 3
Tel. +375159720938
http://restoran.novbk.by
Working hours: Mon – Thu, Sun 13.00 – 24.00
Fri. Sat. 13.00 – 01.00

Restaurant “Valeria”

Novogrudok, 6, Volchetskogo str.
Tel. +375159726600
Working hours: Mon – Thu, Sun 12.30 – 23.00
Fri. Sat. 12.30 – 01.00

Cafe “Old Town”

Novogrudok, 3,Grodnenskaya str.,
Tel.: +375447070070
Working hours: Mon. – Thu. 12.00 – 24.00
Fri. – Sun. 12.00 – 01.00

Cafe “Molodezhnaye”

Novogrudok, Sovetskaya St., 23
Tel.: +375159720568
Working hours: 9.00 – 15.00
Fri. Sat. Sun. 9.00 – 2.00
May – September
Th. Fri. Sat. Sun. 9.00 – 3.00

Cocktail bar “Chance”

Novogrudok, ul. Volchetskogo, 36A
Tel. +375159721589
Working hours: 17.00 – 1.00
Mon. Tues. – closed

Cafe “Tikhoye”

Novogrudok, 12,Mitskiewich str., (hotel “Novogrudok”)
Tel. +375159724304
Working hours: Mon – Thu 11.00 – 24.00
Fri. Sat. 11.00 – 02.00
Sun. 11.00 – 24.00

Cafe-bar “Legend”

Novogrudok, 1-2, Pochtovaya str.
Phone: +375159744197 (cafe), +375159744498 (bar)
Working hours: Mon. – Fri, Sun. 11.00 – 01.00
Sat. 11.00 – 03.00

Cafe-bar “Rome”

Novogrudok, 9 Lenina square,
Tel. +375159720970
Working hours: daily 07.00 – 01.00
December – February 07.00 – 12.00